Wybór terenu pod inwestycję a  budowa hali

HomePolecamy

Wybór terenu pod inwestycję a budowa hali

Jacy specjaliści wykonują remonty konstrukcji stalowych? 
Czym są manometry do instalacji wodnej?
Dlaczego warto wykonać ocieplanie granulatem wełny?

Hala produkcyjna wraz z budynkiem socjalno-biurowym

Pierwszym krokiem jest wybór lokalizacji. Nie może to być przypadkowe miejsce, które zostało przeznaczone pod zabudowę. Hala, która ma powstać, ma być przeznaczona na konkretną działalność gospodarczą. Odnosząc się do tego należy rozważyć, czy dany teren będzie służył realizacji założonych celów.

Szlaki komunikacyjne

Lokalizacja powinna być przede wszystkim dostępna. Dobrze, jeżeli znajduje się w pobliżu węzłów komunikacyjnych. Jej umiejscowienie przy skrzyżowaniu dróg krajowych lub autostrad to ogromna zaleta i niezwykła wartość, ponieważ bardzo pozytywnie wpłynie na usprawnienie transportu towarów. Ułatwi też kontakty z inwestorami i kontrahentami, którzy będą osobiście odwiedzali halę magazynową. Dodatkowym atutem może być bliskość komunikacji publicznej. Bocznica kolejowa może istotnie przyczynić się do polepszenia transportu towarów, szczególnie w przypadku przemysłu ciężkiego.

Infrastruktura terenu

Warto zwrócić uwagę czy teren jest uzbrojony lub udostępnia możliwość podłączenia wszystkich niezbędnych mediów. W momencie, gdy konieczne jest doprowadzenie we własnym zakresie wody, prądu i gazu do hali, należy rozważyć koszt wszystkich związanych z tym procedur, w tym organizację pełnej infrastruktury oraz uzyskanie stosownych pozwoleń.

Bliskość ośrodków miejskich

Duże znaczenie powinna też mieć odległość od ośrodków miejskich. Budowa hali to nie tylko inwestycja w nowy budynek, ale również w pracowników. Bliskość ośrodków miejskich zapewni dostęp do kadry zarządzającej obiektem oraz do szeregowych pracowników. Warto również wiedzieć, że w pobliżu niektórych aglomeracji miejskich funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne, które oferują inwestorom preferencyjne warunki, na których inwestycja może zostać zrealizowana, w tym udogodnienia podatkowe.
Hala produkcyjno-magazynowa

Formalności i przepisy

Wybrana lokalizacja musi też spełniać określone warunki formalne, aby inwestor mógł uzyskać zezwolenie na budowę hali. Jednym z nich jest przeznaczenie działki pod zabudowę. Jeżeli wybrana lokalizacja jest zalesiona samosiejkami lub w jakiś inny, naturalny sposób zagospodarowana, prawdopodobnie należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew. Jeżeli jednak teren jest odpowiedni do zagospodarowania, to należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie warunków zabudowy. Wiele terenów w Polsce jest objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tam gdzie jest on stosowany, proces inwestycyjny jest znacznie prostszy, a pozwolenie na budowę można uzyskać znacznie szybciej. Decydując się na konkretną działkę, należy sprawdzić, czy został dla niej opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i zawnioskować o wydanie jej wypisu i wyrysu. To ułatwi podjęcie decyzji i pozwoli oszacować szanse zrealizowania inwestycji w tym miejscu.

Decyzja o budowie hali to dopiero początek trudnej i złożonej drogi do realizacji inwestycji. Powyższe wskazówki mogą natomiast pomóc w określeniu potrzeb i priorytetów, a tym samym przyspieszą i ułatwią przynajmniej część tej procedury.

Artykuł powstał we współpracy z firmą CoBouw, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych, hal stalowych i produkcyjnych, na terenie całego kraju.

COMMENTS