Zasada działania czujników przeciwpożarowych – zalety i wad

HomeAktualności

Zasada działania czujników przeciwpożarowych – zalety i wad

Modne wyposażenie łazienek – sprawdzamy oferty sklepów!
Jakie są popularne pokrycia dachów?
Od czego mogą zależeć koszty montażu pomp ciepła?

Czujniki przeciwpożarowe są zaawansowanym technologicznie automatycznym urządzeniem, które wykrywa pożar poprzez wykrycie obecności lotnych produktów spalania – drobnych cząsteczek sadzy i dwutlenku węgla – w środowisku gazowo-powietrznym chronionego obszaru.

Najważniejszą rzeczą w przypadku wybuchu pożaru jest zlokalizowanie go na czas i szybkie zajęcie się nim, nie dopuszczając do rozprzestrzenienia się go na duże obszary. Istnieje kategoria obiektów, w których w przypadku wybuchu pożaru, rozprzestrzenia się on dość szybko, powodując nieodwracalne szkody materialne. W celu zminimalizowania szkód konieczne jest jedynie wyposażenie obiektów w systemy przeciwpożarowe. Czujniki przeciwpożarowe są jednym z elementów takich systemów, które w porę wykrywają początek pożaru.

Czym są te urządzenia

Czujniki przeciwpożarowe są to urządzenia, które mogą szybko wykryć dym lub ogień w danym obszarze poprzez wyczucie szybko rosnącej temperatury. Nie mają na nie wpływu czynniki zewnętrzne, takie jak gaz, wilgoć, kurz i dym w budynkach. Są one instalowane w automatycznych systemach sygnalizacji pożaru i ogólnie wszędzie tam, gdzie nie pomagają czujki płomienia i dymu.

Termiczne czujki to czujki, które szybko rejestrują moment powstania pożaru. Są one używane od bardzo dawna. Jednak od czasu ich pierwszej instalacji uległy one znacznym zmianom. Stały się one automatyczne, dobrze wyglądające, a ich specyfikacje i materiały uległy poprawie, co wpłynęło na jakość ich pracy. Dlatego też urządzenia te są bardzo popularne w wielu firmach.

Zasada działania czujnika przeciwpożarowego

Czujniki przeciwpożarowe są dość prostymi rozwiązaniami: składają się z kontrolera i czujnika zwanego czujnikiem ciepła. To właśnie kontroler przesyła dane do centrali sygnalizacji pożaru za pośrednictwem pętli. Jeśli chodzi o czujnik, jest on dostępny w różnych wersjach, a zasady jego działania mogą się różnić. Wszystkie jednak muszą reagować na zmiany temperatury w obiekcie. Wartości graniczne temperatury mogą być różne, w zależności od czułości poszczególnych detektorów.

Wybór systemu detekcji pożaru

Aby wybrać najbardziej efektywny system ochrony przeciwpożarowej dla firmy lub magazynu, należy odpowiedzieć na kilka pytań:

  • jaki typ czujnika przeciwpożarowego należy zastosować;
  • gdzie go zainstalować;
  • jak czuły powinien być detektor;
  • jak zabezpieczyć się przed fałszywymi alarmami;
  • jak sprawić, aby konserwacja i obsługa systemu była wygodna.

Wybór typu czujnika przeciwpożarowego zależy od tego, czy głównymi cechami pożaru są dym, temperatura, otwarty płomień czy płonące gazy. W większości przypadków głównym obciążeniem pożarowym w magazynie wysokiego składowania są drewniane palety i materiały opakowaniowe (karton, folia, itp.), a głównym zagrożeniem pożarowym w budynku.

Główne zagrożenia pożarowe związane są z instalacjami elektrycznymi, urządzeniami elektrycznymi i błędami ludzkimi (palenie tytoniu, prace pożarnicze, podpalenia). W tym przypadku główną oznaką pożaru jest dym, dlatego do jego wykrycia należy użyć czujnika dymu.

Instalacja czujników przeciwpożarowych

Czujniki przeciwpożarowe ciepła są instalowane zgodnie z przepisami i kodeksami postępowania. Czujki jednopunktowe są montowane pod sufitem lub w konstrukcjach wsporczych. Można je zobaczyć na ścianach w odległości pół metra od narożników. Na miejsce montażu mają wpływ kształt sufitu, wysokość pomieszczenia i kanały wentylacyjne. Ale wszystkie one muszą być mocno trzymane w miejscu.

Warto pamiętać, że każda czujka ciepła musi być dostępna w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych. Czujniki nie powinny być instalowane w pobliżu świateł lub innych obiektów, które mogłyby wpłynąć na wzrost temperatury.

Należy kupować i używać wyłącznie detektorów, które zostały przetestowane i certyfikowane. Wszyscy producenci muszą wskazać na każdym nadajniku jego klasę i typ, a dokumentacja techniczna musi zawierać charakterystykę produktu i jego parametry techniczne.

Zakres stosowania czujników ppoż

Wszystkie czujniki termiczne mogą być instalowane w następujących miejscach:

  • pomieszczenia nieogrzewane lub ogrzewane;
  • w instalacjach zewnętrznych;
  • pomieszczenia z wysokimi sufitami, hale produkcyjne, magazyny, centra handlowe, stadiony, hale wystawowe, kopalnie, transport, statki itp.

Podsumowanie

Najbardziej podstawową zasadą we wszystkich przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Tylko dobrej jakości systemy sygnalizacji pożaru mogą uratować ludzi i mienie poprzez szybką identyfikację źródła pożaru i jego eliminację.

Produkty są dostępne na https://4ti.com.pl/

 

 

 

COMMENTS